Gratis verzending vanaf € 40,00*

Vragen of advies? Mail: info@vipermedical.nl

30 dagen tevredenheidsgarantie

We willen dat u, als particulier, volledig tevreden bent met uw aankoop. Viper Medical biedt u dan ook de gelegenheid om het door u aangeschafte product te retourneren indien u niet tevreden bent. Wij adviseren u voor het retourneren contact met ons op te nemen via ons contactformulier, binnen 30 dagen.

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Raadpleeg het onderwerp Uitzonderingen tevredenheidsgarantie of u in aanmerking komt voor onze 30 dagen tevredenheidsgarantie. Wij verzoeken u vriendelijk de procedure zoals beschreven bij het onderwerp Garantie en defecten / RMA procedure algemeen te volgen. Het retourneren van producten is geheel voor rekening en risico van de klant. Zakelijke aankopen komen niet in aanmerking voor de 30 dagen tevredensheidgarantie.

Herroepingsrecht activeren
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Viper Medical BV, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Ook is het mogelijk om het Europees modelformulier voor herroeping te gebruiken. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Uitzonderingen op het herroepingsrecht kunt u vinden op: www.vipermedical.nl/uitzonderingen-herroepingsrecht.

Indien mogelijk willen wij u vragen het retourformulier te downloaden en in te vullen bij uw retourzending.

Retouradres
Viper Medical BV
Afdeling Retouren
Stavangerweg 21-14
9723JC Groningen
Nederland

Vragen of advies?

Mail info@vipermedical.nl