Gratis verzending vanaf € 40,00*

Vragen of advies? Mail: info@vipermedical.nl

Algemene voorwaarden voor bedrijven

Verkoopvoorwaarden Viper Medical BV

Nederland, België en Luxemburg

Deze verkoopvoorwaarden gelden alleen voor bedrijven.

Algemeen

Op alle leveringen van Viper Medical BV is steeds de laatste versie van de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Federatie van Technologiebranches, uitgegeven door de vereniging FHI, federatie van technologiebranches, gevestigd te Amersfoort, verder te noemen de Vereniging, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 22 december 1988, nummer 429/1998, alsmede bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Eemland te Amersfoort op 20 november 1998, van toepassing.

Download hier de FHI Algemene leveringsvoorwaarden 2020.

Prijzen

Alle prijzen zijn in € (euro), exclusief btw. De prijzen zijn vrijblijvend en kunnen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving worden gewijzigd. Afwijkende prijsafspraken worden contractueel vastgelegd.

Verzendkosten

Orders vanaf € 200,00 worden franco geleverd. Is het totale orderbedrag lager dan € 200,00 dan brengen wij per bestelling € 4,95 inclusief btw verzendkosten in rekening. Bij spoedorders vindt de verzending plaats via een koerier en worden de reële verzendkosten in rekening gebracht.

Betaling

Nederland, België en Luxemburg

Betaling van facturen is netto binnen 14 dagen.

Levertijd

Orders die op werkdagen (maandag t/m vrijdag) vóór 16.00 uur telefonisch, via de post, fax of e-mail bij Viper Medical BV binnenkomen, handelen wij dezelfde werkdag nog af. 

Orders die na 16.00 uur worden ontvangen, worden de eerstvolgende werkdag afgehandeld.

Spoedorders worden alleen in behandeling genomen na telefonisch overleg.

Viper Medical BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het tijdelijk niet voorradig zijn van bestelde producten. Viper Medical BV zal te allen tijde proberen de klant daarvan op de hoogte te stellen op de dag waarop de bestelling in behandeling wordt genomen en kan -in overleg- eventueel een alternatief product leveren.

Binnen Nederland is de verwachte termijn tussen verzending en ontvangst van uw bestelling één à twee werkdagen.

Voor zendingen naar België en Luxemburg bedraagt de overkomstduur van uw bestelling twee à drie werkdagen.

Viper Medical BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de aflevering en voor schade ontstaan uit te late leveringen. Ook de aanspraak op vervolgschade is uitgesloten. Vertraging in de overkomstduur kan in geen geval leiden tot het opzeggen van de bestelling, het eisen van schadevergoedingen of tot het annuleren van lopende bestellingen.

Retourneren artikelen

Artikelen kunnen alleen na telefonisch overleg met Viper Medical BV en met opgaaf van reden geretourneerd worden. Viper Medical BV brengt retour- en administratiekosten in rekening, zijnde 10% van de waarde van de geretourneerde artikelen. Geretourneerde artikelen worden alleen gecrediteerd mits ze bij aflevering bij Viper Medical in Groningen in originele staat verkeren (in de originele, ongeschonden, onbeschreven en onbestickerde verpakking) en nog minimaal één jaar houdbaar zijn.

Reclamaties

Klachten over de bestelling of over de levering van de zending dienen uiterlijk twee weken na orderdatum bij Viper Medical BV binnen te zijn.

Aansprakelijkheid

Viper Medical BV kan niet worden vervolgd voor eender welk verkeerd gebruik en/of schade, verlies en/of onkosten welke rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het gebruik van onze producten.

 

Vragen of advies?

Mail info@vipermedical.nl